Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK940
Název záměru: Revitalizace areálu rekreačního střediska Tesla Horní Bečva – lyžařský svah
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: ZLK940_duvodyUkonceni.pdf (232 kB) - 21.12.2021 10:50:48
Zařazení: II/114
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínHorní BečvaHorní Bečva
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2021 10:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: 4Euro Partners s.r.o., Luční 1339, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ oznamovatele: 25853368
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2021
Zpracovatel oznámení: Ujčík Pavel, Ing.
Text oznámení záměru: ZLK940_oznameni.zip (70232 kB) - 02.11.2021 09:41:30
Informace o oznámení: ZLK940_infOznam.pdf (246 kB) - 02.11.2021 13:21:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Rožnov pod Radhoštěm
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: