Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK958
Název záměru: Recyklační dvůr Cihelna
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížBystřice pod HostýnemBystřice pod Hostýnem
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2022 07:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: StaniOn stroje, s.r.o.
IČ oznamovatele: 29212511
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 11.07.2022
Zpracovatel oznámení: Ujčík Pavel, Ing.
Text oznámení záměru: ZLK958_oznameni.zip (14241 kB) - 07.06.2022 10:42:47
Informace o oznámení: ZLK958_infOznam.pdf (300 kB) - 07.06.2022 12:45:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2022
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK958_zjistovaci.pdf (402 kB) - 18.07.2022 07:14:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Bystřice pod Hostýnem
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: