Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1016
Název záměru: Instalace nové technologie povrchových úprav v závodě Peguform Nymburk
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkNymburkNymburk
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Oznamovatel: PEGUFORM BOHEMIA k.s., Kubelíkova 604, 460 78 Liberec
IČO oznamovatele: 25439723
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2004 08:14
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1016_oznameni.pdf (7630 kB) - 25.09.2003 10:06:14
Informace o oznámení: OV1016_infOznam.doc (49 kB) - 25.09.2003 10:20:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1016_zjistovaci.doc (761 kB) - 10.11.2003 09:05:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1016_dokumentace.pdf (277 kB) - 27.11.2003 07:39:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1016_infDokumentace.doc (51 kB) - 27.11.2003 07:39:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1016_posudek.doc (158 kB) - 21.01.2004 09:38:39
Informace o posudku: OV1016_infPosudek.doc (52 kB) - 21.01.2004 09:38:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1016_inf1VP.doc (43 kB) - 21.01.2004 09:41:10
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1016_zapis1VP.doc (69 kB) - 18.02.2004 13:04:25
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1016_zaveryStan.doc (75 kB) - 26.03.2004 08:13:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: