Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1059
Název záměru: Dekontaminační plocha Sluhy
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východSluhySluhy
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 09.04.2009 09:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Bohumil Švára, Ruská 92, 100 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 12592706
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Peták Petr RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OV1059_oznameni.doc (264 kB) - 14.08.2006 12:40:25
Informace o oznámení: OV1059_infOznam.doc (48 kB) - 14.08.2006 12:40:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2006
Závěry zjišťovacího řízení: OV1059_zjistovaci.doc (64 kB) - 06.10.2006 10:05:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPraha-východMěstský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Peták Petr RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1059_dokumentace.doc (268 kB) - 15.08.2007 09:54:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1059_infDokumentace.doc (49 kB) - 15.08.2007 09:54:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1059_posudek.pdf (3747 kB) - 20.12.2007 11:39:19
Informace o posudku: OV1059_infPosudek.doc (48 kB) - 20.12.2007 11:39:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1059_inf1VP.doc (35 kB) - 29.01.2008 10:37:39
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1059_zapis1VP.doc (102 kB) - 26.03.2008 16:10:23
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV1059_zaveryStan.doc (111 kB) - 09.04.2009 08:41:07
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPraha-východMěstský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: