Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1094
Název záměru: Výstavba nového energetického zdroje - energetického bloku 30 teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavMladá BoleslavMladá Boleslav
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Oznamovatel: ŠKO-ENERGO, s.r.o., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
IČO oznamovatele: 61675938
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2009 10:05
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: OV1094_oznameni.pdf (1908 kB) - 06.01.2009 15:43:15
Informace o oznámení: OV1094_infOznam.doc (46 kB) - 06.01.2009 15:43:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2009
Závěry zjišťovacího řízení: OV1094_zjistovaci.doc (54 kB) - 11.03.2009 14:51:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMladá BoleslavMagistrát města Mladá Boleslav
StředočeskýMladá BoleslavMagistrát města Mladá Boleslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1094_posudek.pdf (314 kB) - 19.06.2009 08:17:43
Informace o posudku: OV1094_infPosudek.doc (47 kB) - 19.06.2009 08:17:44
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1094_inf1VP.doc (34 kB) - 13.07.2009 09:44:48
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1094_zapis1VP.doc (80 kB) - 14.10.2009 11:11:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1094_zaveryStan.doc (117 kB) - 23.10.2009 09:05:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: