Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1141
Název záměru: Výroba PVC bez provozu Elektrolýza
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkLibišLibiš
Středočeský krajMělníkNeratoviceNeratovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2014 15:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SPOLANA a.s., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice
IČ oznamovatele: 45147787
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 06.02.2014
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1141_oznameni.zip (29238 kB) - 15.01.2014 09:18:13
Informace o oznámení: OV1141_infOznam.pdf (201 kB) - 15.01.2014 09:18:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV1141_zjistovaci.zip (2057 kB) - 20.03.2014 15:24:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1141_infZjistovaci.pdf (100 kB) - 19.03.2014 08:19:14
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Neratovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: