Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1143
Název záměru: Ball Aerocan CZ s.r.o. - Rozšíření výrobního areálu ve Velimi
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínVelimVelim
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 04.10.2016 16:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ball Aerocan CZ s.r.o., Palackého 639, 281 01 Velim
IČ oznamovatele: 26424444
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 26.02.2014
Text dokumentace: OV1143_dokumentace.zip (24493 kB) - 23.01.2014 10:52:34
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV1143_prepracovana.zip (14067 kB) - 18.07.2014 11:45:16
Informace o dokumentaci: OV1143_infDokumentace.pdf (193 kB) - 23.01.2014 10:52:34
Vrácení dokumentace: OV1143_vraceni.pdf (153 kB) - 08.04.2014 08:55:21
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2014
Text posudku: OV1143_posudek.pdf (6225 kB) - 18.07.2014 11:47:56
Informace o posudku: OV1143_infPosudek.pdf (173 kB) - 18.07.2014 11:47:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1143_zaveryStan.zip (1536 kB) - 04.10.2016 16:50:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: