Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1147
Název záměru: Pokračování těžby v lomu Bernartice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovBernarticeBernartice u Dolních Kralovic
Středočeský krajBenešovBernarticeBorovsko
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2014 14:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SHB, s.r.o., Bernartice čp. 97, Čechtice, 257 65
IČ oznamovatele: 46351639
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.09.2014
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: OV1147_oznameni.zip (61601 kB) - 20.08.2014 16:16:44
Informace o oznámení: OV1147_infOznam.pdf (198 kB) - 20.08.2014 16:16:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1147_zjistovaci.zip (1882 kB) - 23.12.2014 14:52:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1147_infZjistovaci.pdf (196 kB) - 22.12.2014 10:27:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaČeský báňský úřad
StředočeskýBenešovMěstský úřad Vlašim
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: