Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1156
Název záměru: Výrobně administrativní areál v katastrálním území Ratboř
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínRatbořRatboř
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2015 10:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Aleš Janoušek - INTEGRA - stavebně projektová kancelář, U Rendlíku 1906, 393 01 Pelhřimov
IČO oznamovatele: 45032343
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.05.2015
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: OV1156_oznameni.pdf (9806 kB) - 14.04.2015 11:30:23
Informace o oznámení: OV1156_infOznam.pdf (199 kB) - 14.04.2015 11:30:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2015
Datum nabytí právní moci: 10.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV1156_zjistovaci.zip (897 kB) - 09.07.2015 10:04:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1156_infZjistovaci.pdf (166 kB) - 09.07.2015 10:04:03
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaKrajský úřad Středočeského kraje
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: