Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1183
Název záměru: Průmyslový areál Kladno - nové podání
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3;II/7.1;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoDubí u Kladna
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 03.11.2016 17:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Trigema Projekt Lambda s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 02966476
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2016
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: OV1183_oznameni.zip (26632 kB) - 19.08.2016 10:53:43
Informace o oznámení: OV1183_infOznam.pdf (322 kB) - 19.08.2016 10:53:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2016
Datum nabytí právní moci: 07.12.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV1183_zjistovaci.pdf (428 kB) - 03.11.2016 17:22:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1183_infZjistovaci.pdf (266 kB) - 03.11.2016 17:22:04
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMagistrát města Kladna
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: