Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1184
Název záměru: Umístění technologie povrchových úprav do stávajícího objektu v areálu strojního závodu PPP Příbram
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/4.4;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramPříbramPříbram
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2016 14:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CVP Galvanika, s.r.o.
IČ oznamovatele: 47548282
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2016
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV1184_oznameni.zip (21002 kB) - 31.08.2016 11:24:06
Informace o oznámení: OV1184_infOznam.pdf (272 kB) - 31.08.2016 11:24:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1184_zjistovaci.pdf (307 kB) - 01.11.2016 14:05:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1184_infZjistovaci.pdf (209 kB) - 01.11.2016 14:05:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: