Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1203
Název záměru: Výroba gumárenských směsí ProPS, s.r.o., závod Kladno - stávající stav
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoKladno
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 04.10.2017 14:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ProPS, s.r.o., Nový Svět 89/4, 118 00 Praha 1 - Hradčany
IČO oznamovatele: 25710672
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 08.08.2017
Zpracovatel oznámení: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1203_oznameni.zip (24712 kB) - 12.07.2017 15:40:26
Informace o oznámení: OV1203_infOznam.pdf (321 kB) - 12.07.2017 15:40:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV1203_zjistovaci.zip (1069 kB) - 04.10.2017 14:06:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1203_infZjistovaci.pdf (266 kB) - 04.10.2017 14:06:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMagistrát města Kladna
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: