Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1224
Název záměru: Nová výrobní linka PL1 PET
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42;II/101
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKyje
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 03.10.2019 12:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 - Kyje
IČ oznamovatele: 41189698
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2019
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: OV1224_oznameni.zip (61142 kB) - 12.04.2019 11:58:42
Informace o oznámení: OV1224_infOznam.pdf (115 kB) - 12.04.2019 11:58:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2019
Datum nabytí právní moci: 24.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV1224_zjistovaci.zip (4620 kB) - 03.10.2019 12:01:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1224_infZjistovaci.pdf (105 kB) - 20.06.2019 15:39:20
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaMagistrát hlavního města Prahy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: