Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1230
Název záměru: rekonstrukce žst. Čáslav 2
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraČáslavČáslav
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 16.12.2019 09:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2019
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: OV1230_oznameni.zip (24835 kB) - 07.10.2019 10:22:45
Informace o oznámení: OV1230_infOznam.pdf (99 kB) - 07.10.2019 15:44:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 15.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV1230_zjistovaci.zip (1078 kB) - 16.12.2019 09:12:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1230_infZjistovaci.pdf (71 kB) - 16.12.2019 09:12:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: