Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2056
Název záměru: Vybudování zázemí pro obsluhu radarů v lokalitě České Budějovice, Polička a Kříženec – lokalita A: České Budějovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceTřebotovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 02.10.2015 07:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ministerstvo obrany ČR
IČ oznamovatele: 60162694
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.08.2015
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: OV2056_oznameni.7z (4225 kB) - 23.07.2015 10:54:08
Informace o oznámení: OV2056_infOznam.pdf (129 kB) - 23.07.2015 10:54:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2015
Datum nabytí právní moci: 05.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV2056_zjistovaci.pdf (198 kB) - 02.10.2015 07:10:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: