Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2071
Název záměru: Rekonstrukce spalovny odpadů Rumpold s.r.o. Strakonice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV2071_duvodyUkonceni.pdf (146 kB) - 20.11.2019 08:48:40
Zařazení: I/53
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceStrakoniceStrakonice
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2019 08:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RUMPOLD s.r.o., Klimentská 1746/52, PSČ 110 00, Praha 1
IČ oznamovatele: 61459364
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2019
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: OV2071_oznameni.zip (7794 kB) - 11.09.2019 12:08:31
Informace o oznámení: OV2071_infOznam.pdf (103 kB) - 11.09.2019 12:08:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: