Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2072
Název záměru: Příjem a skladování štěpky a její spalování v kotli K12 po retrofitu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 6
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 16.12.2019 14:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Teplárna České Budějovice a.s., Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice
IČO oznamovatele: 60826835
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2019
Zpracovatel oznámení: Kašpar Alan Mgr.
Text oznámení záměru: OV2072_oznameni.zip (38617 kB) - 21.10.2019 15:26:48
Informace o oznámení: OV2072_infOznam.pdf (139 kB) - 21.10.2019 15:26:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2019
Datum nabytí právní moci: 16.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV2072_zjistovaci.pdf (247 kB) - 16.12.2019 14:24:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: