Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3063
Název záměru: VGP Park Plzeň – Bručná II, areál D – NC I. Copotex
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBručná
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2022 11:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VGP CZ VIII., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou
IČ oznamovatele: 27431452
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2017
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: OV3063_oznameni.pdf (7008 kB) - 06.03.2017 12:37:11
Informace o oznámení: OV3063_infOznam.pdf (31 kB) - 06.03.2017 12:37:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2017
Datum nabytí právní moci: 27.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV3063_zjistovaci.pdf (120 kB) - 26.04.2017 09:55:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: