Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3068
Název záměru: Instalace výrobní technologie pro halu WH2; Průmyslová zóna Nýřany
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severÚherceÚherce u Nýřan
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2022 11:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Plzeň West B, s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha
IČ oznamovatele: 24175129
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 17.10.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: OV3068_oznameni.zip (6669 kB) - 25.09.2017 16:22:04
Informace o oznámení: OV3068_infOznam.docx (18 kB) - 25.09.2017 16:23:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2017
Datum nabytí právní moci: 02.12.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV3068_zjistovaci.pdf (106 kB) - 31.10.2017 15:20:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: