Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3074
Název záměru: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihChotěšovChotěšov
Plzeňský krajPlzeň-jihChotěšovTýnec u Chotěšova
Plzeňský krajPlzeň-jihHradecHradec u Stoda
Plzeňský krajPlzeň-jihStodStod
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňSkvrňany
Plzeňský krajPlzeň-severLíněLíně
Plzeňský krajPlzeň-severVejprniceVejprnice
Plzeňský krajPlzeň-severZbůchZbůch
Plzeňský krajPlzeň-severÚherceÚherce u Nýřan
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 30.12.2019 15:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční cesty, státní organizace
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2018
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: OV3074_oznameni.zip (417649 kB) - 24.10.2018 10:23:51
Informace o oznámení: OV3074_infOznam.pdf (33 kB) - 24.10.2018 10:23:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV3074_zjistovaci.pdf (57 kB) - 11.12.2018 14:34:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2019
Text dokumentace: OV3074_dokumentace.pdf (59297 kB) - 22.08.2019 13:39:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy
OV3074_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (108891 kB) - 22.08.2019 13:39:26
Informace o dokumentaci: OV3074_infDokumentace.pdf (32 kB) - 22.08.2019 13:39:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV3074_posudek.pdf (1316 kB) - 30.12.2019 15:56:25
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV3074_inf1VP.pdf (31 kB) - 15.10.2019 17:29:07
Zápis z 1. veřejného projednání: OV3074_zapis1VP.pdf (73 kB) - 30.12.2019 15:54:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV3074_zaveryStan.pdf (194 kB) - 30.12.2019 15:57:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: