Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3074
Název záměru: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihChotěšovChotěšov
Plzeňský krajPlzeň-jihChotěšovTýnec u Chotěšova
Plzeňský krajPlzeň-jihHradecHradec u Stoda
Plzeňský krajPlzeň-jihStodStod
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňSkvrňany
Plzeňský krajPlzeň-severLíněLíně
Plzeňský krajPlzeň-severVejprniceVejprnice
Plzeňský krajPlzeň-severZbůchZbůch
Plzeňský krajPlzeň-severÚherceÚherce u Nýřan
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2018 14:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční cesty, státní organizace
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2018
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: OV3074_oznameni.zip (417649 kB) - 24.10.2018 10:23:51
Informace o oznámení: OV3074_infOznam.pdf (33 kB) - 24.10.2018 10:23:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV3074_zjistovaci.pdf (57 kB) - 11.12.2018 14:34:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: