Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4035
Název záměru: Výroba plastových krytů kol ZANINI Kadaň (pův. název Nový výrobní závod Zanini - Kadaň)
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKadaňKadaň
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2006 13:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CHEMOPRAG, s.r.o., Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6
IČ oznamovatele: 27140164
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4035_oznameni.pdf (4866 kB) - 26.07.2005 12:50:11
Informace o oznámení: OV4035_infOznam.doc (35 kB) - 26.07.2005 12:50:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4035_zjistovaci.doc (44 kB) - 23.11.2005 12:28:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4035_dokumentace.pdf (1851 kB) - 06.03.2006 10:29:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4035_infDokumentace.doc (37 kB) - 06.03.2006 10:29:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4035_posudek.pdf (321 kB) - 03.07.2006 08:27:01
Informace o posudku: OV4035_infPosudek.doc (38 kB) - 03.07.2006 08:27:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4035_inf1VP.doc (32 kB) - 11.08.2006 09:41:16
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4035_zapis1VP.doc (47 kB) - 05.09.2006 11:06:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4035_zaveryStan.doc (115 kB) - 16.10.2006 12:29:08
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýChomutovMěstský úřad Kadaň
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: