Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4049
Název záměru: ELBEL - závod na výrobu automatických praček a sušiček, Triangl - Žatec
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyBitozevesTatinná
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2007 13:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELBEL s.r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 27401481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lenz Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4049_oznameni.pdf (897 kB) - 28.11.2006 15:27:20
Informace o oznámení: OV4049_infOznam.doc (37 kB) - 28.11.2006 15:27:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4049_zjistovaci.doc (32 kB) - 06.03.2007 13:27:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4049_posudek.pdf (1347 kB) - 09.07.2007 13:18:33
Informace o posudku: OV4049_infPosudek.doc (38 kB) - 09.07.2007 13:18:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4049_inf1VP.doc (33 kB) - 06.08.2007 10:07:33
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4049_zapis1VP.doc (52 kB) - 03.09.2007 14:04:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4049_zaveryStan.doc (152 kB) - 19.11.2007 13:44:04
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýLounyMěstský úřad Postoloprty
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: