Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Lenz Stanislav RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47501/ENV/06; 52688/ENV/11, 45515/ENV/16, MZP/2021/710/5307
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
24141/2709/OPVŽP/99
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: BILFINGER TEBODIN CZECH Republic s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Prvního pluku 20
Zaměstnavatel - mesto: Praha 8
Zaměstnavatel - PSČ: 186 59
Zaměstnavatel - telefon: 251 038 300
Bydliště - ulice: Střimelická 2
Bydliště - město: Praha 4
Bydliště - PSČ: 141 00
Bydliště - telefon:
Email: stanislav.lenz@bilfinger.com
Poznámka: průmyslové, logistické, obchodní stavby + Příloha 1
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano