Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6202
Název záměru: Navýšení kapacity lakovny IVECO, Vysoké Mýto
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíVysoké MýtoVysoké Mýto
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2016 05:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IVECO Czech Republic a.s., Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto
IČ oznamovatele: 48171131
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lenz Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6202_dokumentace.zip (9291 kB) - 10.12.2015 06:15:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6202_infDokumentace.pdf (80 kB) - 10.12.2015 06:15:37
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.04.2016
Text posudku: OV6202_posudek.zip (1997 kB) - 11.03.2016 08:47:31
Informace o posudku: OV6202_infPosudek.pdf (81 kB) - 11.03.2016 08:47:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6202_zaveryStan.pdf (129 kB) - 28.04.2016 05:45:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: