Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK457
Název záměru: Agara Industrial Park - Louny
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyCítolibyCítoliby
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2009 10:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lightbody Investments s.r.o., Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 27610241
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lenz Stanislav RNDr.
Text oznámení záměru: ULK457_oznameni.doc (2490 kB) - 06.06.2008 06:15:54
Informace o oznámení: ULK457_infOznam.doc (32 kB) - 23.06.2008 09:40:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK457_zjistovaci.doc (87 kB) - 05.09.2008 09:19:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Zoch Martin Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK457_dokumentace.zip (2681 kB) - 05.01.2009 10:13:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK457_infDokumentace.pdf (41 kB) - 05.01.2009 10:22:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Adamec Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK457_posudek.DOC (558 kB) - 24.03.2009 10:34:36
Informace o posudku: ULK457_infPosudek.pdf (38 kB) - 24.03.2009 10:34:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK457_inf1VP.doc (32 kB) - 08.04.2009 12:38:53
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK457_zapis1VP.pdf (417 kB) - 04.05.2009 05:57:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK457_zaveryStan.pdf (752 kB) - 09.07.2009 09:26:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: