Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4041
Název záměru: ELBEL - závod na výrobu automatických praček a sušiček, Havraň
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostHavraňHavraň
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2007 13:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELBEL s.r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 27401481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lenz Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4041_oznameni.pdf (690 kB) - 03.05.2006 12:00:24
Informace o oznámení: OV4041_infOznam.doc (35 kB) - 03.05.2006 12:00:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2006
Závěry zjišťovacího řízení: OV4041_zjistovaci.doc (33 kB) - 29.06.2006 07:28:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lenz Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4041_dokumentace.pdf (872 kB) - 04.09.2006 09:51:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4041_infDokumentace.doc (37 kB) - 04.09.2006 09:51:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4041_posudek.pdf (1212 kB) - 08.01.2007 09:47:31
Informace o posudku: OV4041_infPosudek.doc (37 kB) - 08.01.2007 10:28:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4041_inf1VP.doc (32 kB) - 23.01.2007 11:32:12
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4041_zapis1VP.doc (48 kB) - 22.02.2007 11:03:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4041_zaveryStan.doc (139 kB) - 26.03.2007 12:38:43
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýMostMagistrát města Mostu
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: