Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1174
Název záměru: Lakovna nové generace, Mladá Boleslav
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavMladá BoleslavMladá Boleslav
Poznámka: Oznamovatel využil §6 odst. 5 zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění a předložil místo oznámení dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Veřejné projednání dokumentace a posudku se vzhledem k absenci nesouhlasného vyjádření k dokumentaci v souladu s § 9 odst. 9 zákona nekonalo.
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 29.09.2016 15:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav
IČ oznamovatele: 00177041
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lenz Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 26.05.2016
Text dokumentace: OV1174_dokumentace.pdf (2230 kB) - 20.04.2016 14:52:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy dokumentace
OV1174_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (2030 kB) - 20.04.2016 14:52:29
hluková studie
OV1174_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (2415 kB) - 20.04.2016 14:56:46
posouzení vlivu na veřejné zdraví
OV1174_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (755 kB) - 20.04.2016 14:57:44
přílohy dokumentace
OV1174_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (3163 kB) - 20.04.2016 14:59:07
bezpečnostní listy
OV1174_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (117552 kB) - 20.04.2016 15:01:11
Informace o dokumentaci: OV1174_infDokumentace.pdf (271 kB) - 20.04.2016 15:07:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2016
Text posudku: OV1174_posudek.zip (3151 kB) - 26.07.2016 11:11:01
Informace o posudku: OV1174_infPosudek.pdf (273 kB) - 26.07.2016 11:32:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1174_zaveryStan.pdf (492 kB) - 29.09.2016 15:43:48
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaKrajský úřad Středočeského kraje
StředočeskýMladá BoleslavMagistrát města Mladá Boleslav
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: