Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4068
Název záměru: Modifikované polyestery - plné využití kapacity, Spolchemie a.s., Ústí nad Labem
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2009 07:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Revoluční 1930, 400 32 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 00011789
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV4068_oznameni.pdf (2269 kB) - 14.11.2007 07:48:40
Informace o oznámení: OV4068_infOznam.doc (37 kB) - 14.11.2007 07:48:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV4068_zjistovaci.doc (37 kB) - 30.01.2008 09:54:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4068_dokumentace.pdf (2278 kB) - 14.07.2008 06:53:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4068_infDokumentace.doc (39 kB) - 14.07.2008 06:53:46
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4068_posudek.pdf (883 kB) - 04.11.2008 08:47:15
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV4068_zaveryStan.doc (136 kB) - 26.02.2009 07:31:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: