Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4106
Název záměru: Modernizace výroby polyetylénu PE3 - Unipetrol RPA Litvínov
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostLitvínovZáluží u Litvínova
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2013 09:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov
IČ oznamovatele: 27597075
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 07.08.2012
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV4106_oznameni.pdf (8863 kB) - 09.07.2012 08:43:04
Informace o oznámení: OV4106_infOznam.doc (61 kB) - 09.07.2012 08:43:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV4106_zjistovaci.zip (934 kB) - 07.09.2012 16:08:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4106_infZjistovaci.pdf (123 kB) - 07.09.2012 16:08:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 25.03.2013
Text dokumentace: OV4106_dokumentace.pdf (248 kB) - 14.11.2012 15:01:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4106_infDokumentace.doc (66 kB) - 18.03.2013 11:14:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 25.03.2013
Text posudku: OV4106_posudek.pdf (4444 kB) - 04.02.2013 11:24:26
Informace o posudku: OV4106_infPosudek.doc (66 kB) - 18.03.2013 11:13:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4106_zaveryStan.pdf (223 kB) - 24.06.2013 09:33:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: