Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4140
Název záměru: Lovochemie, a.s. - inntenzifikace výýrobny KD6
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2016 11:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lovochemie a.s., Terezínská 57, 410 17 Lovosice
IČ oznamovatele: 49100262
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: OV4140_oznameni.pdf (1686 kB) - 23.02.2016 11:18:00
Informace o oznámení: OV4140_infOznam.doc (425 kB) - 23.02.2016 11:18:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV4140_zjistovaci.pdf (184 kB) - 07.04.2016 11:09:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4140_infZjistovaci.doc (428 kB) - 07.04.2016 11:09:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: