Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4144
Název záměru: Rozšíření DP Hroznětín V, zefektivnění těžby a změna expedice suroviny
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryHroznětínHroznětín
Karlovarský krajKarlovy VaryHroznětínRuprechtov u Hroznětína
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2016 11:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KSB spol. s.r.o., Božičany 167, 362 26 Božičany
IČ oznamovatele: 45350124
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2016
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: OV4144_oznameni.pdf (10436 kB) - 27.05.2016 14:10:11
Informace o oznámení: OV4144_infOznam.doc (425 kB) - 27.05.2016 14:10:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV4144_zjistovaci.pdf (310 kB) - 21.07.2016 11:04:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4144_infZjistovaci.pdf (201 kB) - 21.07.2016 11:04:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: