Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4146
Název záměru: Řešení kotelny výrobny Etylenové jednotky UNIPETROL RPA, s.r.o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostLitvínovZáluží u Litvínova
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 23.09.2016 13:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov
IČ oznamovatele: 27597075
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.08.2016
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV4146_oznameni.pdf (8181 kB) - 28.07.2016 14:34:16
Informace o oznámení: OV4146_infOznam.doc (58 kB) - 28.07.2016 14:34:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV4146_zjistovaci.pdf (221 kB) - 23.09.2016 13:27:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4146_infZjistovaci.pdf (251 kB) - 23.09.2016 13:27:26
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: