Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4156
Název záměru: Hotel Rozkvět v Mariánských Lázních, p. č. st. 43, 42/4, 42/5
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebMariánské LázněMariánské Lázně
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2017 08:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IMPERIAL Holding s. r. o., Nekázanka 886/14, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 24169404
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2017
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: OV4156_oznameni.pdf (700 kB) - 22.12.2016 09:38:02
Informace o oznámení: OV4156_infOznam.pdf (206 kB) - 22.12.2016 10:19:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2017
Datum nabytí právní moci: 24.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV4156_zjistovaci.pdf (330 kB) - 27.01.2017 08:07:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4156_infZjistovaci.pdf (197 kB) - 27.01.2017 08:07:37
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: