Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4161
Název záměru: Kadaň KA3
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/7.1
Umístění:
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2017 09:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest, spol. s.r.o., Central Trade Park D1, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.04.2017
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: OV4161_oznameni.pdf (3468 kB) - 29.03.2017 09:48:41
Informace o oznámení: OV4161_infOznam.pdf (250 kB) - 29.03.2017 13:54:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4161_zjistovaci.7z (652 kB) - 03.05.2017 09:00:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4161_infZjistovaci.pdf (197 kB) - 28.04.2017 11:16:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: