Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4178
Název záměru: Dotěžení lomu Libá
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebLibáLibá
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: Mon Jun 11 10:26:58 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BASALT CZ s.r.o., Všechlapy č.e. 3, 417 71 pošta Zabrušany
IČ oznamovatele: 18234160
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Fri May 18 00:00:00 CEST 2018
Zpracovatel oznámení: Petrů Mario Ing.
Text oznámení záměru: OV4178_oznameni.7z (80692 kB) - 16.04.2018 07:46:13
Informace o oznámení: OV4178_infOznam.pdf (133 kB) - 17.04.2018 09:39:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2018
Datum nabytí právní moci: Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV4178_zjistovaci.rar (919 kB) - 11.06.2018 10:26:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4178_infZjistovaci.pdf (140 kB) - 11.06.2018 10:26:58
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: