Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4195
Název záměru: Areál 03 společnosti REGRA PLAST, Obora
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyOboraObora u Loun
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 10.01.2020 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: REGRA PLAST spol. s r.o., Obora 197, 440 01 Obora
IČO oznamovatele: 25400797
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 16.12.2019
Zpracovatel oznámení: Stöhr Eduard Ing.
Text oznámení záměru: OV4195_oznameni.zip (15751 kB) - 12.11.2019 10:25:03
Informace o oznámení: OV4195_infOznam.pdf (85 kB) - 14.11.2019 09:56:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2020
Datum nabytí právní moci: 09.02.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV4195_zjistovaci.pdf (162 kB) - 10.01.2020 08:57:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: