Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4217
Název záměru: Provozní jednotka ověření kontinuální výroby olejů z plastů
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovChomutovChomutov I
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2022 08:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: POL OIL CZ s.r.o., Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6
IČ oznamovatele: 24135577
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.09.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.10.2021
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV4217_oznameni.zip (63769 kB) - 17.09.2021 14:44:26
Informace o oznámení: OV4217_infOznam.pdf (162 kB) - 02.09.2021 09:09:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2021
Závěry zjišťovacího řízení: OV4217_zjistovaci.zip (20482 kB) - 09.11.2021 18:12:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 11.05.2022
Text dokumentace: OV4217_dokumentace.pdf (9565 kB) - 04.04.2022 08:28:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy
OV4217_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (33521 kB) - 04.04.2022 08:29:49
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: