Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5002
Název záměru: Kataforetická linka Benteler Chrastava
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecChrastavaChrastava I
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Oznamovatel: BENTELER ČR k.s., Kateřinská 197, 463 03 Stráž nad Nisou
IČO oznamovatele: 62913042
Datum a čas posledních úprav: 14.05.2003 08:51
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV5002_oznameni.pdf (5086 kB) - 06.11.2002 09:33:10
Informace o oznámení: OV5002_infOznam.doc (27 kB) - 07.11.2002 10:45:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV5002_zjistovaci.doc (26 kB) - 28.01.2003 11:06:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Valentin Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV5002_posudek.doc (131 kB) - 27.02.2003 09:17:15
Informace o posudku: OV5002_infPosudek.doc (26 kB) - 27.02.2003 09:16:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV5002_inf1VP.doc (26 kB) - 12.03.2003 12:34:26
Zápis z 1. veřejného projednání: OV5002_zapis1VP.doc (32 kB) - 12.03.2003 12:34:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV5002_zaveryStan.doc (48 kB) - 14.05.2003 07:51:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: