Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5020
Název záměru: Zvýšení objemu těžby písků v DP Okřešice nad 1 000 000 T
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/2.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaProvodínProvodín
Liberecký krajČeská LípaZákupyVeselí nad Ploučnicí
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaOkřešice u České Lípy
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2009 14:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Provodínské písky a.s.
IČO oznamovatele: 46709053
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kučera Miloslav RNDr.
Text oznámení záměru: OV5020_oznameni.pdf (1235 kB) - 28.11.2007 09:59:02
Informace o oznámení: OV5020_infOznam.doc (39 kB) - 14.12.2007 09:28:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2007
Závěry zjišťovacího řízení: OV5020_zjistovaci.doc (53 kB) - 06.02.2008 15:26:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kučera Miloslav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV5020_dokumentace.pdf (2177 kB) - 13.11.2008 13:49:13
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV5020_infDokumentace.doc (35 kB) - 13.11.2008 13:55:37
Vrácení dokumentace: OV5020_vraceni.doc (26 kB) - 13.11.2008 13:57:34
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Beran Pavel Ing., PhD.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV5020_posudek.doc (1240 kB) - 23.02.2009 13:29:19
Informace o posudku: OV5020_infPosudek.doc (30 kB) - 23.02.2009 13:29:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV5020_inf1VP.doc (30 kB) - 25.03.2009 14:15:13
Zápis z 1. veřejného projednání: OV5020_zapis1VP.doc (66 kB) - 06.05.2009 08:34:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV5020_zaveryStan.doc (195 kB) - 05.10.2009 13:10:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: