Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5024
Název záměru: Přívodní vedení VVN 2x 110 kV k nové TR Jablonec nad Nisou-jih
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV5024_duvodyUkonceni.doc (37 kB) - 13.11.2008 14:16:27
Zařazení: II/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouJablonec nad Nisou
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouKokonín
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouVrkoslavice
Liberecký krajJablonec nad NisouPulečnýPulečný
Liberecký krajJablonec nad NisouRychnov u Jablonce nad NisouRychnov u Jablonce nad Nisou
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Oznamovatel: ČEZ Distribuce a.s.
IČO oznamovatele: 27232425
Datum a čas posledních úprav: 13.11.2008 14:16
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: OV5024_oznameni.doc (58893 kB) - 02.09.2008 09:18:43
Informace o oznámení: OV5024_infOznam.doc (35 kB) - 01.09.2008 15:08:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: