Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5026
Název záměru: Přívodní vedení VVN 2x 110 kV k nové TR Jablonec nad Nisou - jih
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouJablonec nad Nisou
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouKokonín
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouVrkoslavice
Liberecký krajJablonec nad NisouPulečnýPulečný
Liberecký krajJablonec nad NisouRychnov u Jablonce nad NisouRychnov u Jablonce nad Nisou
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Oznamovatel: ČEZ Distribuce a.s.
IČO oznamovatele: 27232425
Datum a čas posledních úprav: 16.06.2009 08:55
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: OV5026_oznameni.doc (144838 kB) - 27.01.2009 13:09:53
Informace o oznámení: OV5026_infOznam.doc (35 kB) - 27.01.2009 13:30:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: OV5026_zjistovaci.doc (96 kB) - 16.06.2009 07:54:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýJablonec nad NisouMěstský úřad Jablonec nad Nisou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: