Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5034
Název záměru: Přeložka VVN 110 kV, linie V364-Horní Proseč
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: OV5034_duvodyUkonceni.pdf (47 kB) - 02.09.2010 13:48:13
Zařazení: II/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouProseč nad Nisou
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 02.09.2010 13:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ - Distribuce, a.s., Děčín
IČO oznamovatele: 27232425
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2010
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV5034_oznameni.pdf (6751 kB) - 12.07.2010 08:11:01
Informace o oznámení: OV5034_infOznam.doc (86 kB) - 12.07.2010 13:47:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: