Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5039
Název záměru: Navýšení produkce polyuretanových výrobků, FEHRER Bohemia s.r.o., Litoměřická 86, Česká Lípa
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: OV5039_duvodyUkonceni.pdf (48 kB) - 28.02.2012 11:25:47
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaDubice u České Lípy
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 28.02.2012 11:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FEHRER Bohemia s.r.o., Litoměřická 86, 470 01 Česká Lípa
IČO oznamovatele: 45280479
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: OV5039_oznameni.doc (13453 kB) - 09.09.2011 14:20:55
Informace o oznámení: OV5039_infOznam.pdf (59 kB) - 30.09.2011 12:33:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV5039_zjistovaci.zip (813 kB) - 11.11.2011 13:00:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: