Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5045
Název záměru: Navýšení produkce a změna technologie výroby polyuretanových dílů FEHRER Bohemia s.r.o., Litoměřická 86, Česká Lípa
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaDubice u České Lípy
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2012 12:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FEHRER Bohemia s.r.o., Litoměřická 86, 470 01 Česká Lípa
IČO oznamovatele: 45280479
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: OV5045_oznameni.doc (18353 kB) - 06.03.2012 13:52:10
Informace o oznámení: OV5045_infOznam.pdf (287 kB) - 23.03.2012 11:48:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV5045_zjistovaci.zip (670 kB) - 03.05.2012 12:13:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5045_infZjistovaci.pdf (105 kB) - 03.05.2012 12:13:04
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: