Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5046
Název záměru: Prášková lakovna a pasivační linka ELECTROPOLI GALVIA , s.r.o. Třemošnice, provozovna Český Dub
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecČeský DubČeský Dub
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 09.08.2012 13:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELECTROPOLI GALVIA, s.r.o. Třemošnice, provozovna Český Dub
IČO oznamovatele: 62063685
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 15.04.2012
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: OV5046_oznameni.doc (12591 kB) - 15.03.2012 16:03:18
Informace o oznámení: OV5046_infOznam.doc (61 kB) - 16.03.2012 09:01:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV5046_zjistovaci.zip (723 kB) - 09.08.2012 13:44:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5046_infZjistovaci.pdf (144 kB) - 09.08.2012 13:40:54
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: