Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5049
Název záměru: Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Lakovna – závod Liberec, Lakovací linka L4
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecRochlice u Liberce
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 04.10.2012 09:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
IČ oznamovatele: 26195348
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2012
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: OV5049_oznameni.zip (4373 kB) - 08.08.2012 08:16:39
Informace o oznámení: OV5049_infOznam.pdf (62 kB) - 30.06.2012 15:35:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV5049_zjistovaci.pdf (182 kB) - 04.10.2012 09:27:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5049_infZjistovaci.pdf (105 kB) - 26.09.2012 09:27:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: