Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5057
Název záměru: Centrum pro komplexní nakládání s odpady - Lomnice nad Popelkou
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2015 09:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Marius Pedersen a.s.
IČ oznamovatele: 42194920
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 06.12.2013
Text dokumentace: OV5057_dokumentace.pdf (4938 kB) - 22.10.2013 16:38:47
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV5057_prepracovana.pdf (4878 kB) - 02.09.2014 09:32:22
Informace o dokumentaci: OV5057_infDokumentace.pdf (39 kB) - 10.09.2014 09:19:54
Vrácení dokumentace: OV5057_vraceni.pdf (1745 kB) - 18.03.2014 14:13:14
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pozděna Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV5057_posudek.pdf (5520 kB) - 16.01.2015 14:50:45
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV5057_zaveryStan.pdf (86 kB) - 22.04.2015 09:55:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: