Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5063
Název záměru: Přístavba haly a rozšíření výroby VGP park Liberec H.4.2 TI Group
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecStráž nad NisouStráž nad Nisou
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Oznamovatel: TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.o., Belgická 4724/17, 466 05 Jablonec nad Nisou - Rýnovice
IČO oznamovatele: 47545674
Datum a čas posledních úprav: 09.12.2014 10:13
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2014
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OV5063_oznameni.pdf (6026 kB) - 22.09.2014 11:36:59
Informace o oznámení: OV5063_infOznam.pdf (120 kB) - 09.12.2014 10:13:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV5063_zjistovaci.zip (939 kB) - 09.12.2014 08:32:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5063_infZjistovaci.pdf (104 kB) - 09.12.2014 08:32:22
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: