Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5065
Název záměru: Závod 3 na výrobu polyuretanových dílů, FEHRER Bohemia s.r.o., Litoměřická ul., Česká Lípa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení: II/7.1;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaDubice u České Lípy
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaČeská Lípa
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2015 09:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FEHRER Bohemia s.r.o., Litoměřická 86, 470 01 Česká Lípa
IČO oznamovatele: 45280479
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2015
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: OV5065_oznameni.pdf (2233 kB) - 02.01.2015 09:10:45
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: