Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5068
Název záměru: Cvičný lyžařský svah Čertova hora -Harrachov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Oznámení
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7;II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyHarrachovHarrachov
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 23.06.2015 12:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sportovní areál Harrachov, a.s., Harrachov 225
IČ oznamovatele: 47468149
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2015
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: OV5068_oznameni.pdf (5179 kB) - 23.06.2015 12:04:54
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: